söndag 2 oktober 2016

I tidningen "Barnläkaren" fanns i somras ett reportage om Gaston 8 år med EB. Gastons mamma Iwona berättar om den tuffa tiden efter att man konstaterat att Gaston hade svår EB. Läs hela intervjun här. Reportaget börjar på sidan 21 i nr 5 av "Barnläkaren"

lördag 27 augusti 2016

Oslo

Glöm inte att anmäla dig till mötet i Oslo 21 - 23 oktober. Helgen bjuder på intressanta föreläsningar om det senaste inom forskning och behandling av EB. Ett tillfälle att träffa andra i samma situation och utbyta råd och stöd med andra som vet vad det innebär att leva med EB.
¨
Alla medlemmar är välkomna! Information om hur du anmäler dig finns i senaste numret av Debrabladet, alternativt kontakta Malin Ekunger, m_ekunger@hotmail.com

söndag 26 juni 2016

Familjevistelse Epidermolysis bullosa 5-9 december 2016

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.

Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bl.a. ta del av

  •  Aktuell medicinsk information 
  •  Psykosociala aspekter
  •   Pedagogik 
  •  Syskonrollen 
  •  Munhälsa och munmotorik. 
  •  Samhällets stöd.

Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmarna. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen och tre program pågår parallellt, ett för föräldrar ett för barn och ungdomar med diagnos och ett för syskon. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även i barnen och ungdomarnas program.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Bland annat kommer följande föreläsare att medverka:
Marie Virtanen, hudläkare, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
Maritta Hellström Pigg, genetiker, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
Agneta Gånemo, docent, sjuksköterska, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gabor Koranyi, verksamhetschef, Ögonkliniken, Centrallasarettet, Växjö
Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser

I samband med familjevistelsen arrangerar Ågrenska två utbildningsdagar, dagarna vänder sig till
personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, sjukvård, habilitering och personliga assistenter,
mor- och farföräldrar m.fl.

Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott
samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

För mer information
www.agrenska.se/Familjevistelser
www.agrenska.se/Kurser/Utbildningar
Kontaktpersoner
Elisabeth Arvidsson, administratör 031-750 91 46
Ingrid Fabo, administratör 031-750 91 62

tisdag 15 mars 2016

Årsmöte i Stockholm och ny folder om EB

I början av året bjöd vi in till vinterläger samt årsmöte som skulle hållas på Pite Havsbad. På grund av för få anmälningar så tvingades vi tyvärr ställa in lägret. Årsmöte kommer nu i stället hållas i Stockholm den 9 april och EB Föreningen bjuder in dig som är medlem att deltaga.

Hör av dig till Malin Netz snarast om du vill komma, klicka här för kontaktuppgifter som finns på hemsidan.


Nyuppdaterad infofolder direkt från tryckeriet! Hör av dig till någon i styrelsen om du vill få en skickad med posten - följ länken ovan för kontaktuppgifter.

lördag 6 februari 2016

Sällsynta dagen – den 29 februari!

Sällsynta dagen – den 29 februari!


Sällsynta dagen startades som ett svenskt initiativ 29 februari 2008 Skottårsdagen, för att symbolisera sällsyntheten. I södra sjukvårdsregionen uppmärksammar Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) detta genom att tillsammans med patientföreningar för sällsynta diagnoser anordna en aktivitetsdag för att sprida information, men också att lyfta fram vardagsproblem som personer med sällsynt diagnos och deras närstående upplever. Se bifogat program.

Ni är välkomna att delta eller bidra med material i den monter som kommer att finnas i Foajén på Skånes universitetssjukhus, Lund, mellan kl 11.30 och 16.30 liksom att lyssna på föredragen som kommer att hållas i aulan mellan kl 16.30 och 19.00. Hör av er antingen via mejl csd@skane.seeller telefon till 046- 17 36 11 senast den 15 februari så samordnar vi de praktiska detaljerna. 

CSD Syd är en verksamhet för hela Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Det övergripande målet för CSD är att skapa förutsättningar för förbättrad vård och livssituation för individer och familjer där det finns en sällsynt diagnos.

tisdag 17 november 2015

Guidelines

Nu har nästa guideline släppts av Debra International, Cancer Management - hur man bäst behandlar Cancer. Du hittar alla Clinical Practice Guidelines här på Debra Internationals hemsida.